Wikia


Camille Declan was de vrouw van Peter Declan en een werkneemster bij Brodeur Chemical.

Biografie Edit

Camille Declan kwam achter het feit dat Jason Brodeur illegaal giftig afval had gedumpt in de Glades en rapporteerde dit aan supervisor. Ze kreeg hierover ruzie met haar man en toen ze zich opsloot op de kamer van hun dochter werd ze door de bodyguard van Brodeur vermoord en werd haar echtgenoot aangeklaagd wegens de moord.[1]

Bronnen en referenties Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki